Ống thép đúc cũ qua sử dụng

PCCO cần thanh lý ông thép cũ đã qua sử dụng hàng thanh lý từ nhà máy hóa dầu kích thước từ 4''đến 48'' mọi chi tiết xin liên hệ : 0972 208 209 - 0967 208 209

Ống thép đúc cũ đã qua hàng thanh lý từ nhà máy hóa dầu chất lượng còn mới  hàng nhà máy bảo trì đã đến niên hạn cần thay thế  do vậy chất lượng sản phẩm không có nhiều sự khác biệt so với sản phẩm mới già rẻ hơn 1/2 so với giá ống thép trên thị trường  

hàng chất lượng cao

Xuât xứ hàng châu âu

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng