Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng

16.500đ

JIs 3454 , JIs 3452 , BS 1387 , ASTM A53
PCCO Nhập khẩu phân phối các loại ống thép đúc, ống thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn JIS G3429 . Đường kính từ 17mm đến 800mm (ASTM A53 API 5L GR.B SCH20/SCH40 /SCH80 - JIS 3454- 1984, Xuất xứ : Korea , China ,Taiwan , Japan, Gía : 14.500VND/KG)

Còn hàng
1

0972.208.209 - 0967.208.209 PCCO Nhập khẩu phân phối các loại ống thép   tiêu chuẩn JIS, ASTM , BS , DIN 

Bảng giá thép ống mạ kẽm mới nhất 2016

Đường Kính  ngoài  

Kg/CÂY

ĐƠN GIÁ

(Kg)

THÀNH TIỀN

(VND)

Ø 19.1 x 0.6 mm X 6m mạ kẽm

    1.248

       19.00

            23.712

Ø 19.1 x 0.7 mm x 6m mạ kẽm

    1.956

       19.00

            37.164

Ø 19.1 x 0.8 mm x 6m mạ kẽm

    2.232

       19.00

            42.408

Ø 19.1 x 0.9 mm x 6m mạ kẽm

    2.508

       19.00

            47.652

Ø 19.1 x 1.0 mm xx 6mmạ kẽm

    2.778

       19.00

            52.782

Ø 19.1 x 1.1 mm x 6m mạ kẽm

    3.054

       19.00

            58.026

Ø 19.1 x 1.2 mm  x 6m mạ kẽm

    3.324

       19.00

            63.156

Ø 19.1 x 1.4 mm x 6m mạ kẽm

    3.864

       19.00

            73.416

Ø 19.1 x 1.5 mm  x 6m mạ kẽm

    4.134

       19.00

            78.546

Ø 21 x 0.9 mm  x 6m mạ kẽm

    2.760

       19.00

            52.440

Ø 21 x 1.0 mm  x 6m mạ kẽm

    3.060

       19.00

            58.140

Ø 21 x 1.1 mm x 6m mạ kẽm

    3.360

       19.00

            63.840

Ø 21 x 1.2 mm x 6m mạ kẽm

    3.660

       19.00

            69.540

Ø 21 x 1.4 mm  x 6m mạ kẽm

    4.260

       19.00

            80.940

Ø 21 x 1.5 mm x 6m mạ kẽm

    4.554

       19.00

            86.526

Ø 21 x 1.7 mm x 6m mạ kẽm

    5.148

       19.00

            97.812

Ø 21 x 1.8 mm x 6m mạ kẽm

    5.442

       19.00

          103.398

Ø 21 x 2.0 mm x 6m mạ kẽm

    6.024

       19.00

          114.456

Ø 27 x 0.9 mm x 6m mạ kẽm

    3.558

       19.00

            67.602

Ø 27 x 1.0 mm x 6m mạ kẽm

    3.948

       19.00

            75.012

Ø 27 x 1.1 mm x 6m  mạ kẽm

    4.338

       19.00

            82.422

Ø 27 x 1.2 mm x 6m mạ kẽm

    4.728

       19.00

            89.832

Ø 27 x 1.4 mm x 6m mạ kẽm

    5.502

       19.00

          104.538

Ø 27 x 1.5 mm x 6m mạ kẽm

    5.886

       19.00

          111.834

Ø 27 x 1.7 mm x 6m mạ kẽm

    6.654

       19.00

          126.426

Ø 27 x 1.8 mm x 6m mạ kẽm

    7.038

       19.00

          133.722

Ø 27 x 2.0 mm x 6m mạ kẽm

    7.800

       19.00

          148.200

Ø 34 x 0.9 mm x 6m kẽm

    4.986

       19.00

            94.734

Ø 34 x 1.0 mm x 6m mạ kẽm

    4.986

       19.00

            94.734

Ø 34 x 1.1 mm x 6m mạ kẽm

    5.478

       19.00

          104.082

Ø 34 x 1.2 mm x 6m mạ kẽm

    5.970

       19.00

          113.430

Ø 34 x 1.4 mm x 6m  mạ kẽm

    6.954

       19.00

          132.126

Ø 34 x 1.5 mm x 6m mạ kẽm

    7.440

       19.00

          141.360

Ø 34 x 1.7 mm x 6m mạ kẽm

    8.418

       19.00

          159.942

Ø 34 x 1.8 mm  x 6m mạ kẽm

    8.904

       19.00

          169.176

Ø 34 x 2.0 mm x 6m mạ kẽm

    9.876

       19.00

          187.644

Ø 34 x 2.3 mm x 6m mạ kẽm

  11.322

       19.00

          215.118

Ø 34 x 2.5 mm x 6m mạ kẽm

  12.282

       19.00

          233.358

Ø 34 x 2.8 mm x 6m (mạ kẽm)

  13.716

       19.00

          260.604

Ø 34 x 3.0 mm x 6m - mạ kẽm

  14.670

       19.00

          278.730

Ø 42 x 0.8 mm x 6m- mạ kẽm

    4.944

       19.00

            93.936

Ø 42 x 0.9 mm x 6m - mạ kẽm

    5.556

       19.00

          105.564

Ø 42 x 1.0 mm x 6m mạ kẽm

    6.168

       19.00

          117.192

Ø 42 x 1.1 mm x 6m mạ kẽm

    6.780

       19.00

          128.820

Ø 42 x 1.2 mm x 6m mạ kẽm

    7.392

       19.00

          140.448

Ø 42 x 1.4 mm x 6m mạ kẽm

    8.610

       19.00

          163.590

Ø 42 x 1.5 mm x 6m mạ kẽm

    9.216

       19.00

          175.104

Ø 42 x 1.7 mm x 6m mạ kẽm

  10.428

       19.00

          198.132

Ø 42 x 1.8 mm x 6m mạ kẽm

  11.034

       19.00

          209.646

Ø 42 x 2.0 mm x 6m mạ kẽm

  12.240

       19.00

          232.560

Ø 42 x 2.3 mm x 6m mạ kẽm

  14.046

       19.00

          266.874

Ø 42 x 2.5 mm x 6m mạ kẽm

  15.240

       19.00

          289.560

Ø 42 x 2.8 mm x 6m mạ kẽm

  17.034

       19.00

          323.646

Ø 42 x 3.0 mm x 6m mạ kẽm

  18.222

       19.00

          346.218

Ø 49 x 0.8 mm x 6m mạ kẽm

    5.772

       19.00

          109.668

Ø 49 x 0.9 mm x 6m mạ kẽm

    6.486

       19.00

          123.234

Ø 49 x 1.0 mm x 6m mạ kẽm

    7.206

       19.00

          136.914

Ø 49 x 1.1 mm x 6m mạ kẽm

    7.920

       19.00

          150.480

Ø 49 x 1.2 mm x 6m mạ kẽm

    8.634

       19.00

          164.046

Ø 49 x 1.4 mm x 6m mạ kẽm

  10.056

       19.00

          191.064

Ø 49 x 1.5 mm x 6m mạ kẽm

  10.770

       19.00

          204.630

Ø 49 x 1.7 mm x 6m mạ kẽm

  12.192

       19.00

          231.648

Ø 49 x 1.8 mm x 6m mạ kẽm

  12.900

       19.00

          245.100

Ø 49 x 2.0 mm x 6m mạ kẽm

  14.310

       19.00

          271.890

Ø 49 x 2.3 mm x 6m mạ kẽm

  16.428

       19.00

          312.132

Ø 49 x 2.5 mm x 6m mạ kẽm

  17.832

       19.00

          338.808

Ø 49 x 2.8 mm x 6m mạ kẽm

  19.932

       19.00

          378.708

Ø 49 x 3.0 mm x 6m mạ kẽm

  21.330

       19.00

          405.270

Ø 60 x 1.0 mm x 6m mạ kẽm

    8.832

       19.00

          167.808

Ø 60 x 1.1 mm x 6m mạ kẽm

    9.708

       19.00

          184.452

Ø 60 x 1.2 mm x 6m mạ kẽm

  10.584

       19.00

          201.096

Ø 60 x 1.4 mm x 6m mạ kẽm

  12.336

       19.00

          234.384

Ø 60 x 1.5 mm x 6m mạ kẽm

  13.212

       19.00

          251.028

Ø 60 x 1.7 mm x 6m mạ kẽm

  14.958

       19.00

          284.202

Ø 60 x 1.8 mm x 6m mạ kẽm

  15.828

       19.00

          300.732

Ø 60 x 2.0 mm x 6m mạ kẽm

  17.568

       19.00

          333.792

Ø 60 x 2.3 mm x 6m mạ kẽm

  20.172

       19.00

          383.268

Ø 60 x 2.5 mm x 6m mạ kẽm

  21.900

       19.00

          416.100

Ø 60 x 2.8 mm x 6m mạ kẽm

  24.492

       19.00

          465.348

Ø 60 x 3.0 mm x 6m mạ kẽm

  26.208

       19.00

          497.952

Ø 76 x 1.1 mm x 6m mạ kẽm

  12.312

       19.00

          233.928

Ø 76 x 1.2 mm x 6m mạ kẽm

  13.428

       19.00

          255.132

Ø 76 x 1.4 mm x 6m mạ kẽm

  15.654

       19.00

          297.426

Ø 76 x 1.5 mm x 6m mạ kẽm

  16.764

       19.00

          318.516

Ø 76 x 1.7 mm x 6m mạ kẽm

  18.984

       19.00

          360.696

Ø 76 x 1.8 mm  x 6m mạ kẽm

  20.088

       19.00

          381.672

Ø 76 x 2.0 mm x 6m mạ kẽm

  22.302

       19.00

          423.738

Ø 76 x 2.3 mm x 6m mạ kẽm

  25.614

       19.00

          486.666

Ø 76 x 2.5 mm x 6m mạ kẽm

  27.822

       19.00

          528.618

Ø 76 x 2.8 mm x 6m mạ kẽm

  31.116

       19.00

          591.204

Ø 76 x 3.0 mm x 6m mạ kẽm

  33.312

       19.00

          632.928

Ø 90 x 1.2 mm x 6m mạ kẽm

  15.912

       19.00

          302.328

Ø 90 x 1.4 mm x 6m mạ kẽm

  18.552

       19.00

          352.488

Ø 90 x 1.5 mm x 6m mạ kẽm

  19.872

       19.00

          377.568

Ø 90 x 1.7 mm x 6m mạ kẽm

  22.506

       19.00

          427.614

Ø 90 x 1.8 mm x 6m mạ kẽm

  23.820

       19.00

          452.580

Ø 90 x 2.0 mm x 6m mạ kẽm

  26.448

       19.00

          502.512

Ø 90 x 2.3 mm x 6m mạ kẽm

  30.378

       19.00

          577.182

Ø 90 x 2.5 mm x 6m mạ kẽm

  33.000

       19.00

          627.000

Ø 90 x 2.8 mm x 6m mạ kẽm

  36.918

       19.00

          701.442

Ø 90 x 3.0 mm x 6m  mạ kẽm

  39.528

       19.00

          751.032

Ø 114 x 1.4 mm x 6m mạ kẽm

  23.526

       19.00

          446.994

Ø 114 x 1.5 mm x 6m mạ kẽm

  25.194

       19.00

          478.686

Ø 114 x 1.7 mm x 6m mạ kẽm

  28.542

       19.00

          542.298

Ø 114 x 1.8 mm x 6m mạ kẽm

  30.210

       19.00

          573.990

Ø 114 x 2.0 mm x 6m mạ kẽm

  33.546

       19.00

          637.374

Ø 114 x 2.3 mmx 6m mạ kẽm

  38.550

       19.00

          732.450

Ø 114 x 2.5 mm x 6m mạ kẽm

  41.874

       19.00

          795.606

Ø 114 x 2.8 mm x 6m mạ kẽm

  46.860

       19.00

          890.340

Ø 114 x 3.0 mm x 6m mạ kẽm

  50.184

       19.00

          953.496

Đơn giá thép ống mạ kẽm trên đã bao gồm thuế VAT 10%

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản -    Dung sai quy cách và trọng lượng: +, - 5%

 

Bảng giá thép ống mạ kẽm chỉ mang tính chất kham khảo vì có thể tăng giảm theo giá thép trên thị trường thế giới  

ống thép đước sản xuất theo tiêu chuẩn BS < JIS, ASTM 

Xuất xứ : china 

Ứng dụng: sử dụng trong công nghiệp và dân dụng 

xây dựng nhà xưởng , xây lắp đường ống , xử lý nước thải , hệ thống phòng cháy chữa cháy ,giàn giáo công nghiệp , chống hầm lò , 

 

Sản phẩm liên quan

19.800đ

Cty cổ phần PCCO là đại lý cung cấp ống thép hóa phát tai thị trường thành phố HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, giá thành rẻ - phương thức thanh toán linh hoạt nhanh , thuật tiện ,chúng tôi giao hàng tận chân công trình trên địa bàn TPHCM

19.800đ

Liên hệ :0972.208.209 -0967.208.209 PCCO chuyên cung cấp các loại ống thép đúc , ống thép mạ kẽm nhúng nóng phụ kiện nối ống như :Co , Tee , Bầu giảm , Mặt bích , khớp nối mềm , Gasket ..

19.800đ

PCCO đại lý phân phối Ống thép mạ kẽm Seah tại TP.HCM liên hệ:0972.208.209 -0967.208.209 mr Cường

19.800đ

PCCO cung cấp ống thép mạ kẽm vina pipe tại thị trường TP.HCM liên hệ:0972.208.209- 0967.208.209 mr Cường

19.800đ

Quy trình sản xuất ống thép mạ kẽm nhúng nóng

19.800đ

Đại lý cung cấp ống thép mạ kẽm SUNCO liên hệ :0972.208.209 -0967.208.209 mr CƯỜNG
Đã thêm vào giỏ hàng