Ống thép Seah

19.800đ

BS3813
Liên hệ :0972.208.209 -0967.208.209 PCCO chuyên cung cấp các loại ống thép hàn Saeh , ống thép đúc , phụ kiện nối ống như :Co , Tee , Bầu giảm , Mặt bích , khớp nối mềm , Gasket ...

Còn hàng
1

Ống thép  Saeh sản xuất theo dây  chuyên công nghệ Hàn Quốc , nhà máy sản xuất ống thép seah đóng góp một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế việt nam, sản phẩm chất lược được đánh giá hàng đầu trong ngành sản xuất ống thép ở việt nam, trong nhưng năm gần đây ống thép seah đã xuất khẩu sản phẩm vào thị trường khó tính nhất là hoa kỳ , Úc , nhật bản, điều  vinh dự lớn nhất là đã đưa được tên tuổi sản phẩm ống thép việt nam ra thị trường thế giới và khẳng định được uy tín chất lượng của nghành công nghiệp sản xuất ống thép hàn viêt nam trong  quá trình cầu hóa

ống thép seah  viêt nam năng lực sản xuất 200.000 tấn mối năm , là nhà sản xuất ống thép lớn nhất trên thị trường việt nam ,chất lượng

Công ty thép SeAH Vi
t Nam
đ
ang
đ
óng m
t vai trò quan tr
ng
trong vi
c phát tri
n n
n kinh t
ế
Vi
t Nam v
i t
ư
cách là m
t nhà
s
n xu
t hàng
đầ
u trong ngành công nghi
p s
n xu
t
ng thép,
m
t trong nh
ng s
n ph
m chính cho vi
c xây d
ng h
t
ng c
ơ
s
qu
c gia.
Đ
i
u
đ
áng chú ý nh
t chính là vi
c Công Ty chúng tôi là nhà s
n
xu
t
ng thép
đầ
u tiên xu
t kh
u s
n ph
m sang th
tr
ườ
ng M
.
Chúng tôi
đ
ã thành công trong vi
c
đư
a tên tu
i c
a chúng tôi ra
th
tr
ườ
ng th
ế
gi
i,
đế
n r
t nhi
u qu
c gia khác nhau bao g
m c
Nh
t B
n và Úc, c
ũ
ng nh
ư
đ
ã t
o d
ng uy tín và kh
ng
đị
nh
đượ
c
tên tu
i c
a mình trên th
tr
ườ
ng th
ế
gi
i, góp ph
n
đư
a ngành
công nghi
p thép trong n
ướ
c gia nh
p quá trình toàn c
u hóa.
Công ty thép SeAH Vi
t Nam, v
i n
ă
ng l
c s
n xu
t 200.000 t
n
m
i n
ă
m, l
n nh
t Vi
t Nam hi
n nay,
đ
ang
đ
óng góp cho th
tr
ườ
ng s
n ph
m
ng thép ch
t l
ượ
ng hàng
đầ
u th
ế
gi
i.
Công ty thép SeAH Vi
t Nam có th
s
n xu
t
ng thép theo tiêu
chu
n c
a vi
n d
u khí M
API 5L, API 5TC và
đườ
ng
ng d
n
d
u qu
c gia.
V
i nh
ng thành t
u
đ
ã
đạ
t
đượ
c, chúng tôi ch
ư
a dám t
hài
lòng v
uy tín và ti
ế
ng t
ă
m c
a mình, mà ph
i luôn ti
ế
p t
c ph
n
đấ
u
để
tr
thành m
t nhà s
n xu
t
ng thép toàn di
n và l
n
m
nh h
ơ
n.
Chúng tôi s
ti
ế
p t
c nghiên c
u và phát tri
n
để
hoàn thi
n ch
t
l
ượ
ng s
n ph
m c
a mình.
Chúng tôi mong r
ng trong t
ươ
ng lai quý khách s
luôn
ng h
công ty chúng tôi, nh
ư
t
tr
ướ
c
đế
n nay.
Chúng tôi s
ph
n
đấ
u
để
tr
thành m
t trong nh
ng nhà s
n
xu
t
ng thép hàng
đầ
u th
ế
gi
i trong th
ế
k
Công ty thép SeAH Vi
t Nam
đ
ang
đ
óng m
t vai trò quan tr
ng
trong vi
c phát tri
n n
n kinh t
ế
Vi
t Nam v
i t
ư
cách là m
t nhà
s
n xu
t hàng
đầ
u trong ngành công nghi
p s
n xu
t
ng thép,
m
t trong nh
ng s
n ph
m chính cho vi
c xây d
ng h
t
ng c
ơ
s
qu
c gia.
Đ
i
u
đ
áng chú ý nh
t chính là vi
c Công Ty chúng tôi là nhà s
n
xu
t
ng thép
đầ
u tiên xu
t kh
u s
n ph
m sang th
tr
ườ
ng M
.
Chúng tôi
đ
ã thành công trong vi
c
đư
a tên tu
i c
a chúng tôi ra
th
tr
ườ
ng th
ế
gi
i,
đế
n r
t nhi
u qu
c gia khác nhau bao g
m c
Nh
t B
n và Úc, c
ũ
ng nh
ư
đ
ã t
o d
ng uy tín và kh
ng
đị
nh
đượ
c
tên tu
i c
a mình trên th
tr
ườ
ng th
ế
gi
i, góp ph
n
đư
a ngành
công nghi
p thép trong n
ướ
c gia nh
p quá trình toàn c
u hóa.
Công ty thép SeAH Vi
t Nam, v
i n
ă
ng l
c s
n xu
t 200.000 t
n
m
i n
ă
m, l
n nh
t Vi
t Nam hi
n nay,
đ
ang
đ
óng góp cho th
tr
ườ
ng s
n ph
m
ng thép ch
t l
ượ
ng hàng
đầ
u th
ế
gi
i.
Công ty thép SeAH Vi
t Nam có th
s
n xu
t
ng thép theo tiêu
chu
n c
a vi
n d
u khí M
API 5L, API 5TC và
đườ
ng
ng d
n
d
u qu
c gia.
V
i nh
ng thành t
u
đ
ã
đạ
t
đượ
c, chúng tôi ch
ư
a dám t
hài
lòng v
uy tín và ti
ế
ng t
ă
m c
a mình, mà ph
i luôn ti
ế
p t
c ph
n
đấ
u
để
tr
thành m
t nhà s
n xu
t
ng thép toàn di
n và l
n
m
nh h
ơ
n.
Chúng tôi s
ti
ế
p t
c nghiên c
u và phát tri
n
để
hoàn thi
n ch
t
l
ượ
ng s
n ph
m c
a mình.
Chúng tôi mong r
ng trong t
ươ
ng lai quý khách s
luôn
ng h
công ty chúng tôi, nh
ư
t
tr
ướ
c
đế
n nay.
Chúng tôi s
ph
n
đấ
u
để
tr
thành m
t trong nh
ng nhà s
n
xu
t
ng thép hàng
đầ
u th
ế
gi
i trong th
ế
k
Công ty thép SeAH Vi
t Nam
đ
ang
đ
óng m
t vai trò quan tr
ng
trong vi
c phát tri
n n
n kinh t
ế
Vi
t Nam v
i t
ư
cách là m
t nhà
s
n xu
t hàng
đầ
u trong ngành công nghi
p s
n xu
t
ng thép,
m
t trong nh
ng s
n ph
m chính cho vi
c xây d
ng h
t
ng c
ơ
s
qu
c gia.
Đ
i
u
đ
áng chú ý nh
t chính là vi
c Công Ty chúng tôi là nhà s
n
xu
t
ng thép
đầ
u tiên xu
t kh
u s
n ph
m sang th
tr
ườ
ng M
.
Chúng tôi
đ
ã thành công trong vi
c
đư
a tên tu
i c
a chúng tôi ra
th
tr
ườ
ng th
ế
gi
i,
đế
n r
t nhi
u qu
c gia khác nhau bao g
m c
Nh
t B
n và Úc, c
ũ
ng nh
ư
đ
ã t
o d
ng uy tín và kh
ng
đị
nh
đượ
c
tên tu
i c
a mình trên th
tr
ườ
ng th
ế
gi
i, góp ph
n
đư
a ngành
công nghi
p thép trong n
ướ
c gia nh
p quá trình toàn c
u hóa.
Công ty thép SeAH Vi
t Nam, v
i n
ă
ng l
c s
n xu
t 200.000 t
n
m
i n
ă
m, l
n nh
t Vi
t Nam hi
n nay,
đ
ang
đ
óng góp cho th
tr
ườ
ng s
n ph
m
ng thép ch
t l
ượ
ng hàng
đầ
u th
ế
gi
i.
Công ty thép SeAH Vi
t Nam có th
s
n xu
t
ng thép theo tiêu
chu
n c
a vi
n d
u khí M
API 5L, API 5TC và
đườ
ng
ng d
n
d
u qu
c gia.
V
i nh
ng thành t
u
đ
ã
đạ
t
đượ
c, chúng tôi ch
ư
a dám t
hài
lòng v
uy tín và ti
ế
ng t
ă
m c
a mình, mà ph
i luôn ti
ế
p t
c ph
n
đấ
u
để
tr
thành m
t nhà s
n xu
t
ng thép toàn di
n và l
n
m
nh h
ơ
n.
Chúng tôi s
ti
ế
p t
c nghiên c
u và phát tri
n
để
hoàn thi
n ch
t
l
ượ
ng s
n ph
m c
a mình.
Chúng tôi mong r
ng trong t
ươ
ng lai quý khách s
luôn
ng h
công ty chúng tôi, nh
ư
t
tr
ướ
c
đế
n nay.
Chúng tôi s
ph
n
đấ
u
để
tr
thành m
t trong nh
ng nhà s
n
xu
t
ng thép hàng
đầ
u th
ế
gi
i trong th
ế
k

hàng đầu đầu thế giới

 ống thép seah  sản suất theo tiêu chuẩn viện dầu khí mỹ ASTM -API 5L , Sản phẩm dùng trong ngành công nghiệp dẫn dầu dẫn khí và khí gas , sản phẩm ống thép  seah đã được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá bình chọn hàng việt nam chất lương cao ,

ống-thep-seah

Sản phẩm liên quan

19.800đ

Liên hệ :0972.208.209 -0967.208.209 PCCO chuyên cung cấp các loại ống thép đúc , phụ kiện nối ống như :Co , Tee , Bầu giảm , Mặt bích , khớp nối mềm , Gasket ...

19.800đ

Liên hệ :0972.208.209 -0967.208.209 PCCO chuyên cung cấp các loại ống thép đúc , phụ kiện nối ống như :Co , Tee , Bầu giảm , Mặt bích , khớp nối mềm , Gasket ..

10.980đ

Cty cổ phần PCCO cung cấp ống thép hàn thẳng hồ quang của nhà sản xuất PV Pipe Vietnam , nguyên liệu thép tấm vật tư hàn đáp ứng được các yêu cầu thông số kỹ thuật sản phẩm Phương pháp hàn hồ quang hồ quang chìm hiện đại đáp ứng được độ an toàn khi sử dụng trong các công trình dẫn dầu khí theo tiêu chuẩn ASTM A53- API 5L GR.B Liên hệ :0972.208.209-0967.208.209 Mr Cường

19.800đ

Liên hệ :0972.208.209 -0967.208.209 Công ty cổ phần PCCo nhà cung cấp phân phối ống thép Hữu liên Á châu tại TP.HCM

10.980đ

Liên hệ:0972.208.209 -0967.208.209 Công ty PCCo cung cấp các loại ống thép hình , hộp Olvan theo tiêu chuẩn ASTM A53

10.980đ

Liên hệ :0967.208.209 công ty Cổ phần PCCo chuyên cung cấp các loại ống thép hính Oval, chữ D , chữ nhật , Hinh vuông kích thước :30 x 60 mm x3.2 x 6m ,40mm x 80mm x 6m email: ongthepduc.pcco@gmail.com
Đã thêm vào giỏ hàng